[Dutch] Dr. Martina Vijver (Institute of Environmental Sciences) and Prof. dr. Miranda van Eck (Leiden Academic Centre for Drug Research) announce the establishment of a women’s network during the Diversity and Inclusiveness Symposium

Op 14 april vond het symposium Diversiteit en Inclusiviteit plaats op de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Tijdens het symposium lanceerde de decaan van de Faculteit, Prof. Dr. Geert de Snoo, het actieplan Diversiteit en Inclusiviteit.

Actieplan

In het actieplan zijn de stappen beschreven die de Faculteit tot 2016 zet om de diversiteit en inclusiviteit van de Faculteit te versterken. Zo stelt de Faculteit fondsen beschikbaar om een extra vrouwelijke hoogleraar aan te trekken en is vastgelegd dat van de nieuwe Tenure Track posities tenminste 20% door een vrouw moet worden ingevuld. Op die manier wil de Faculteit het percentage vrouwelijke hoogleraren, dat nu 9.1% is, verder laten stijgen. Ook voor diversiteit onder studenten en in onderzoek werden maatregelen aangekondigd.

Cultuur en leiderschap

Gastspreker was Professor Tomas Brage, van de Lund Universiteit in Zweden. Professor Brage is hoogleraar natuurkunde en heeft veel ervaring met diversiteit op een science faculteit. Zijn stelling is dat het vergroten van diversiteit een cultuurverandering vraagt en steun van het leiderschap binnen een faculteit. Wetenschap heeft volgens hem haar eigen cultuur, en inclusiviteit vraagt daarin een goede verhouding tussen teamwork en competitie.

Vrouwennetwerk

Prof. Dr. Miranda van Eck en Dr. Martina Vijver vroegen het publiek in een serie vragen om hun mening over het vrouwennetwerk dat zij oprichten. Op 1 oktober organiseren zij een eerste evenement. Drie korte pitches over Girlz@LIACS, Ladies’Physics Day en vrouwendispuut Phème lieten zien dat er al veel gebeurt op het vlak van diversiteit en inclusiviteit. Dat bleek ook uit de discussie, waarbij nog weer andere initiatieven naar voren kwamen. Ook werd duidelijk dat het onderwerp binnen de facultaire gemeenschap leeft.

Werkgroep implementatie actieplan
Een werkgroep werkt aan de implementatie van het actieplan, zij zijn te bereiken viadiversity@science.leidenuniv.nl.

Meer informatie

De facultaire webpagina over diversiteit en inclusiviteit.
Fotoalbum

Artikel van de Faculty of Science – Leiden University

You may also like...

Comments are closed.